Found: 12,087  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCat คาเฟ่ / วรรชนี จันทรมิตรี, สรินนา วัฒนา
ชื่อผู้แต่งวรรชนี จันทรมิตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัปปายะ, 2558
เลขเรียกSF442.82 ว273 2558,636.8 ว273ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCCTV ชัดแน่ : 18,000 รูปแบบของระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมภาพประกอบเข้าใจง่ายไมมีสูตรคณิตศาสตร์ / ผู้เข...
ชื่อผู้แต่งปฐมพงศ์ วาระนุช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอน แพคเกจจิง กรุ๊ป, 2558.
เลขเรียก384.556 ป142ซ 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO เปิดสูตรลับ สุขเกินล้าน / Chip Conley ; ผู้แปล, ทิพย์นภา หวนสุริยา
ชื่อผู้แต่งคอนลีย์, ชิป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBF531 ค185,158 ค185ซ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO แหกกฎรัก / มณีมายา
ชื่อผู้แต่งมณีมายา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
335
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องchappie / [cd-rom] / บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด.
พิมพลักษณ์บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด / [2558].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
337
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChic & Chill special ผูก รัด มัด เปีย สเปเชียล / ตกแต่งผมโดย สุชารี เนียมรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสุชารี เนียมรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบร์ พับลิชชิ่ง, [2558?].
เลขเรียก646.724 ส761ช 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
338
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCinderella ซินเดอเรลลา เจ้าหญิงรองเท้าแก้ว / Sangsang Gongiang, เรียบเรียง ; Yun Nam Sun, ภาพประกอบ...
ชื่อผู้แต่งซังซัง, กงจัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
339
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClmv pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา / กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก339.4709596 ซ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
340
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClmv pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก339.4709594 ซ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
341
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClmv pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ / กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก339.4709591 ซ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
342
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClmv pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม / กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียก339.4709597 ซ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
343
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo-management การจัดการแบบมีส่วนร่วม : ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / เรียบเรียงโดย รา...
ชื่อผู้แต่งรายา ผกามาศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียกQH 77 .T5 ร26ค 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
344
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo-management การจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / รายา ผกามาศ
ชื่อผู้แต่งรายา ผกามาศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียก333.7 ร452ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
345
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComb ซ้อนรอยสาป / ปริยาธร
ชื่อผู้แต่งปริยาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2558, [2015]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา