Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางขอ...
ชื่อผู้แต่งการจัดการประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์ 2558.
เลขเรียกDS571 ก446ก 2558,341.2473 ก474 5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการทุจริต / ศิริรัตน์ วสุวัต.
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ วสุวัต.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558?].
เลขเรียกJQ 1745 .A55C6 ศ37น 2558,353.46 ศ651น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟูโกต์ : ความรู้ฉบับพกพา = Foucault : a very short introduction / Gary Guthing ; สายพิณ ศุพุทธมงคล, ...
ชื่อผู้แต่งกัตติง, แกรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2558.
เลขเรียกBF2430.F724 ก387ฟ 2558,194 ก244ฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา