Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่กระบอง : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป = Sw...
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.
เลขเรียกGV1149.5.ท9 ร315 2558,796.86 ร314ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพด้วย SONY Vegas Pro 9 & 10 [DVD-ROM] โดย สกล คำปันนา.
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2558.
เลขเรียก006.696 ส005ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพัฒนาโปรแกรมบน Windows ด้วย Visual Basic 2010 [DVD-ROM] โดย สกล คำปันนา.
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2558.
เลขเรียก005.362 ส005พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวิชาการฟาร์มโคเนื้อ/ ธันวา ไวยบท.
ชื่อผู้แต่งธันวา ไวยบท.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558.
เลขเรียกSF 207 ธ477ว 2558,636.213 ธ115ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา