Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาจองโรงแรม [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชารุ่งโรจน...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
62
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาทางโทรศัพท์ Telephone conversations [คอมพิวเตอร์ไ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
63
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว The conversation on the family ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
64
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ The dialogue about the weathe...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
65
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ Conversation on health [คอมพิวเตอ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
66
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะการเรียนรู้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ชุด การสนทนาเที่ยวพักผ่อนวันหยุด The dialogue about holiday we...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
67
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม Adobe Flash CS4 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชารุ่งโรจ...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
68
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม Adobe Illustrator CS5 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชาร...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
69
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม Adobe Photoshop CS4 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชารุ่...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
70
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม Microsoft Access 2007 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชาร...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
71
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม MS.Excel 2007 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชารุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
72
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องฝึกทักษะอาชีพจากใบงานฝึกปฏิบัติ เรียนโปรแกรม MS.Word 2007 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / รัชพล คชชารุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
73
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชวังสนามจันทร์ [electronic resource] = The biography o...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
74
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพลเมืองอาเซียน [videorecording] / สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
75
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องพัฒนาโปรแกรมบน Windows ด้วย Visual Basic 2010 [DVD-ROM] โดย สกล คำปันนา.
ชื่อผู้แต่งสกล คำปันนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2558.
เลขเรียก005.362 ส005พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา