Found: 2,385  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณาวุฒิ".
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หวอ" ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่ 2 / สวศัลย์ แพ่งสภา.
ชื่อผู้แต่งสรศัลย์ แพ่งสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาคดี, 2540.
เลขเรียกDS585 ส17 2540,940.54 ส342ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับประชาชน.
ชื่อผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540.
เลขเรียกK3165.A37.T5 ส4ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)รายการก่อสร้าง / นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกTH438 น6ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มีนาคม 2540 ครบรอบ 55 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกRA541.T5 ส6ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์ / ภาควิชารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS575.5.S65 ห4 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนกฏหมาย / สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2540.
เลขเรียกK218 ห3 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย = Thailand - Russia Centennial Relations.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, [2540].
เลขเรียกDS582 ร5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / สุรินทร เหลืองทองคำ, บรรณาธิการที่ปรึกษา ; นันทา วิทวุฒิศักดิ์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2540].
เลขเรียกLG395.T5 บ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงแห่งประวัติศาสตร์จีน = 100 Celebrated Chinese Women / Zhuozhi Chi.
ชื่อผู้แต่งChi zhuozhi.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
เลขเรียก920.72 ช419ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี--ทำชีวิตให้ง่าย [electronic resource] / Elaine St. James ; ชุลีกาญจน์, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งJames, Elain St.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
เลขเรียกBJ1496 จ7ร 2540eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการฝ่ายขาย / เกรแฮม ลิตเติล ; เรียบเรียงโดย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา.
ชื่อผู้แต่งลิตเติล, เกรแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
เลขเรียกHF5438.4 ล6ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกL591 ห3 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 บทเรียนการบริหาร-การตลาด / โดย ภัชราพร ช้างแก้ว, บรรณาธิการ และสมาคมธรรมศาสตร์บริหารธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2540.
เลขเรียกHF5415.13 ร5 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา