Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องComputer security หลักปฏิบัติ 20 ประการที่ผู้ใช้ทุกคนควรทราบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอ...
ชื่อผู้แต่งประณมกร อัมพรพรรดิ์.
พิมพลักษณ์2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องEnergy Saving.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องI Get English Magazine: ไอ-เก็ต-อิงลิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องJC Journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องShape.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTEMCA magazine
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, 2551-2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThailand industrial today.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.บี.พี.พับลิชเคชั่น.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องWindowsITPro
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2551-2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค = A new viscosity a...
ชื่อผู้แต่งระเบียน วังคีรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด = Modifi...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ161dก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ ส...
ชื่อผู้แต่งนิษวัน วรานุสาสน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกLB2833.4.T5 น695ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมอายุรกรรมพื้นบ้านตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ = Analyze folk o...
ชื่อผู้แต่งสายหยุด บัวทุม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRC46 ส664ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller's organ) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัข (Rhipicephalus ...
ชื่อผู้แต่งรองเดช ตั้งตระการพงษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQL458.42.I9 ร183ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจำนวนโครโมโซมและคารีโอไทพ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) บางชนิดในประเทศไทย = Chromosome...
ชื่อผู้แต่งปรียานันท์ แสนโภชน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQK495.O64 ป474จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศนีนครินทรวิโรฒ, 2551-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา