Found: 34,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานบ้านสมุนไพร / เล่าเรื่อง : ภูชิต รอดดารา ; ลากเส้น : อนุสร รอดสุข.
ชื่อผู้แต่งภูชิต รอดดารา.
พิมพลักษณ์ปทุมทานี : สิปประภา, [2553?]
เลขเรียก398.2 ภ653ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สาระกับถุงยางอนามัย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกบ ก17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีแรกในชีวิตการทำงานของบอย ถกลเกียรติ / ถกลเกียรติ วีรวรรณ.
ชื่อผู้แต่งถกลเกียรติ วีรวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเนริโอ, 2553.
เลขเรียกPN1669.T5 ถ112 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 รูปแบบการห่อของขวัญ / ศุภลักษณ์ ทับทวี.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ ทับทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2553.
เลขเรียก745.54 ศ46ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วันเปลี่่ยนฉันให้สวยเดิ้น : let''s be healthy / รัตติยา นิลกลม
ชื่อผู้แต่งรัตติยา นิลกลม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอน, 2553
เลขเรียกWA100 ร366ย 2553,646.76 ร114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วิธีการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2553.
เลขเรียก370
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world''''s top 20 fashion designer / หนึ่งธิดา ราเมศวร์ : เรี...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, ค.ศ. 2010 [2553]
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92 ห37ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world''s top 20 fashion designers / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, เรียบ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2553].
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92092 ห159ย 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 โรคร้ายที่คนไทยต้องรู้ / วชยา อาฬัลพัตร์.
ชื่อผู้แต่งวชยา อาฬัลพัตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิลกูด, 2553.
เลขเรียก616 ว12ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องสิงสาราสัตว์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 591 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องอียิปต์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 932 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องเอกภพ / เกศชุลี มุณีเเนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 523.1 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 567.9 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา