Found: 33,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สาระกับถุงยางอนามัย/ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกบ ก17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปีแรกในชีวิตการทำงานของบอย ถกลเกียรติ / ถกลเกียรติ วีรวรรณ.
ชื่อผู้แต่งถกลเกียรติ วีรวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเนริโอ, 2553.
เลขเรียกPN1669.T5 ถ112 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 รูปแบบการห่อของขวัญ / ศุภลักษณ์ ทับทวี.
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ ทับทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2553.
เลขเรียก745.54 ศ46ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วันเปลี่่ยนฉันให้สวยเดิ้น : let''s be healthy / รัตติยา นิลกลม
ชื่อผู้แต่งรัตติยา นิลกลม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอน, 2553
เลขเรียกWA100 ร366ย 2553,646.76 ร114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world''s top 20 fashion designer / หนึ่งธิดา ราเมศวร์ : เรียบ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, ค.ศ. 2010 [2553]
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92 ห37ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world's top 20 fashion designers / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2553].
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92092 ห159ย 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องสิงสาราสัตว์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 591 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องอียิปต์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 932 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องเอกภพ / เกศชุลี มุณีเเนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 523.1 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 คำถามกับเรื่องไดโนเสาร์ / เกศชุลี มุณีแนม แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2553.
เลขเรียกย 567.9 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ไอเดีย เรียน-เล่นแสนสนุก / แพรวพินธา.
ชื่อผู้แต่งแพรวพินธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ครีเอทบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTT174 พ964 2553,790.1922 พ77ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2010 เปิดปมเงามืดการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / ผู้เขียน, วิทยา อาภรณ์ ; เรื่องโดย, เครือข...
ชื่อผู้แต่งวิทยา อาภรณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายปกป้องและคุ้มครองสุขภาวะจากผลกระทบจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่ (คิดดี ทำดี เพื่อเมืองนคร), 2553.
เลขเรียกTD171.5.T5 ว63ส 2553,307.14 ว582ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา