Found: 34,781  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
256
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอร์โรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด(2,4-ดี) =2,4-Dicholrophenoxyacetic acid[2,4-d]/ สุเทพ เรืองวิเศษ.....
ชื่อผู้แต่งสุเทพ เรืองวิเศษ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกTP 149 ส781ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
257
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) 2,4-Dicholrophenoxyacetic acid (2,4-D) : เอกสารเผยแพร่ทางว...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียก572.5 ก176ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
258
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / เรียบเรียงโดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก615.921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
259
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / [เรียบเรียงโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกRA1242.D46 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
260
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / เรียบเรียงโดย ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553
เลขเรียก668.654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4- Dicholrophenoxyacetic acid (2,4-D) / จัดทำโดย กรมควบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2553.
เลขเรียกSB951.4 ส473 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / [เรียบเรียงโดย ส...
พิมพลักษณ์76 หน้า ; 24 ซม.
เลขเรียกQV607 ส5 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติก แอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / เรียบเรียงโดย สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกRA1242.D46 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติกแอซิด (2,4-ดี) = 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) / จัดทำโดย กรมควบ...
พิมพลักษณ์76 หน้า
เลขเรียกRA1242.D46 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,500 คำ ในภาษาจีนที่ใช้บ่อย / หวงเหล่าซือ
ชื่อผู้แต่งหวงเหล่าซือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
เลขเรียกPL1109 ห353ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ / บรรณาธิการ สุภาพ พานิชวงศ์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ, 2553
เลขเรียกKPT1630 ย65 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
268
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นักคณิตศาสตร์โลกเผยความลับคณิตศาสตร์ = Mathematics store / Shin, Su-Hyon ; Son, Min-Ji, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งชิน, ซูฮอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นิทานบ้านสมุนไพร / เล่าเรื่อง : ภูชิต รอดดารา ; ลากเส้น : อนุสร รอดสุข.
ชื่อผู้แต่งภูชิต รอดดารา.
พิมพลักษณ์ปทุมทานี : สิปประภา, [2553?]
เลขเรียก398.2 ภ653ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา