Found: 34,721  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง144 เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ / วินิจฉัยกูล ; บรรณาธิการ ประเวท แดงดา.
ชื่อผู้แต่งวินิจฉัยกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกAC158 ว627ร,030 ว627ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ชั่วโมงหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / นวรัตน์ โฆมานะสิน
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ โฆมานะสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : Feel good Publishing, 2553
เลขเรียกPE1130.T5 น299,428.2 น299ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สรท. มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผู้ส่งออกไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกHF1414.5 ส63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีแห่งความมุ่งมั่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพ...
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียก634.956
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดนายโรง / พระมหาเจิม สุวโจ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดนายโรง, 2553.
เลขเรียกBQ6337.ก4 น64 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วัดนายโรง / พระมหาเจิม สุวโจ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดนายโรง, 2553.
เลขเรียกBQ6337.ก4 น64 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 เว็บไซต์ สำหรับ 6 ไลฟ์สไตล์ [จุลสาร] / กองบรรณาธิการนิตยสาร E-Commerce.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร E-Commerce.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด, 2553.
เลขเรียกZA ก5ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / วาสนา ชีตาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งวาสนา ชีตาชีวะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรัทธาธรรม, 2553?.
เลขเรียก618.97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง162 tips & tricks Windows 7 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.76.063 ส786
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง162 tips & tricks Windows 7 / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.76.063 ส786 2553,005.437 ส786ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง167 tips & tricks Microsoft Office 2010 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยุเคชั่น, 2553
เลขเรียกHF5548.4.M525 ส786ห 2553,005.36 ส244ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง167 tips \& tricks microsoft office 2010 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกHF5548.4.M525 ส786ห 2553,005.36 ส786ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ปี กรมการจัดหางาน [electronic resource] / กรมการจัดหารงาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา