Found: 11,040  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11/22/63 วันสังหาร / สตีเวน คิง, เขียน ; นาลันทา คุปต์, แปล
ชื่อผู้แต่งคิง, สตีเวน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557
เลขเรียก813.54 ค31ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี คุณครูละเมียด จิตตเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก92 ล184ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี สถานีรถไฟศาลายา : ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และวัฒนธรรม ว่าด้วยวิวัฒนาการการเดินทางและการขนส่งจ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHE3320.5.Z7N345 ห153 2557,385.314 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ชีวิตปรัชญา ศิลปินแห่งชาติ / [โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; กองบรรณาธิการ อัจฉราพร พงษ์ฉวี ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียก NX578.7.ก1 ร19 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ / ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สำนักพัฒนาและสนับสน...
ชื่อผู้แต่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ. ส่วนพัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557
เลขเรียกKPT4636 ว384ส 2557,ส.ร. 345.052 ส195ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 วิธี สู่วิถีผู้นำ = 12 disciplines of leadership excellence / Brian Tracy และ Peter Chee, ศรชัย ...
ชื่อผู้แต่งเทรซี, ไบรอัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2557.
เลขเรียก658.4092 ท637ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบ ศาลาในสวน / พลอยทับทิม สุขแสง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557
เลขเรียก728.9 พ451ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบต่อเติมเฉลียง ชุดที่ 1 / เอกลักษณ์ วงศ์พานิช, ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ วงศ์พานิช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกNA7279.7.A1A7 อ-ส 2557,728 อ82ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง127 ปี กระทรวงกลาโหม ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคง
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม
เลขเรียก355.033 ก172ร 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง148 ลายดอกโครเชต์ / สำนักพิมพ์แม่บ้าน, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2557.
เลขเรียกTT 820 ห159 2557,746.43 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 สถานที่โปรดของเชฟที่คุณชื่นชอบ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2557.
เลขเรียกTX945 ห159 2557,647.95 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2557
เลขเรียก070.172 ก279ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา