Found: 11,316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
11,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีวันนี้ในปฎิทิน / รพีพร
ชื่อผู้แต่งรพีพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557
เลขเรียกน ร146ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีเวลาไม่มีในโลก / ปวริศา เนินสกุล
ชื่อผู้แต่งปวริศา เนินสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557.
เลขเรียกHD69.T54 ป54 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11,283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่รู้เลยว่ารัก / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2557
เลขเรียก895.911 น854ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11,284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ป่าเศรษฐกิจ ปลูกให้รวย / ป.รัศมีธรรม ; รวบรวม/เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2557
เลขเรียก634.97 ม 3/2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11,286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไร้โรคา อายุยืนหมื่นปี / บรรณาธิการ, ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัตย์, กฤษดา รามัญศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, [2557]
เลขเรียกRA776.95 .ร94,294.3 ร988 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11,287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไล่คว้าแสง : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแสง ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคไอน์สไตน์ / อาเธอร์ ซายองค์...
ชื่อผู้แต่งซายองค์, อาเธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกQC352 ซ219ล 2557,535 ซ219ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11,288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / บรรณาธิการโดย ศิราพร ณ ถลางบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25557
เลขเรียกรอวิเคราะห์,398.2 ศ443ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11,289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGR550 ว976 2557,398.2 ว976 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11,290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นอีสาน / ธนานันท์ ตรงดี.
ชื่อผู้แต่งธนานันท์ ตรงดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกPL4162 .ธ36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11,291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษใช้เลย = Quick grammar / ม.ล.ฐนิสา ชุมพล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1112 ค181 2557,425 ว94ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11,292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เบื้องต้นเพื่อการอ่าน เขียนและฝึกแต่งประโยค / อนงค์เนตร กิจนวพรกุล
ชื่อผู้แต่งอนงค์เนตร กิจนวพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2557.
เลขเรียกPE1112 อ153ว 2557,425 อ32ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11,294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวรัสบันลือโลก โรคไวรัสไร้พรหมแดน / ประเสริฐ ทองเจริญ
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ทองเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2557
เลขเรียกWC 500 ป172ว 2557,616.0194 ป1711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11,295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหมอีรี่และการใช้ประโยชน์ = Eri silkworm and its exploitation / ศิวิลัย ศิริมังครารัตน์
ชื่อผู้แต่งศิวิลัย สิริมังครารัตน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกSF560.E75 ศ557ห,ส.ร. 638.2 ศ373ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา