Found: 9,646  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลิตภัณฑ์ข้าวตอกหลากสีสำหรับอาหารขบเคียวเพื่อสุขภาพ = Colou...
ชื่อผู้แต่งจินตหรา สีสอน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องเครื่องดื่มธัญญาหารจากข้าวเม่างอก = Instant cereal Beverage...
ชื่อผู้แต่งวิทยา อุทุมพิรัตน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการพัฒนาข้าวแตนพันหน้าเพื่อสุขภาพ = Development of the Thous...
ชื่อผู้แต่งนิรมล เตี้ยคำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องอิทธิพลของอายุการเก็บและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณอินนูลินในมั...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขัติยะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วิธีการชงกาแฟให้อร่อยจาก 13 ร้านดังในญี่ปุ่น / บูล สกาย บุ๊คส์ ทีม,ประภาพร รุ่งขจรวงศ์,มีชัย อมรพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูล สกาย บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTX817.C6 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลก : 7 Wonders of the World / ชนะ กายแก้ว.
ชื่อผู้แต่งชนะ กายแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียก030 ช141จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เทพเจ้า และความศักดิ์สิทธิ์กับอาถรรพ์ราชประสงค์ / อมตะ เทพรักษา.
ชื่อผู้แต่งอมตะ เทพรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2553.
เลขเรียกBL1215.G6 อ273,294.513 อ196จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เส้นทางโรแมนติก / โดยผลิตะวัน.
ชื่อผู้แต่งผลิตะวัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงสวัสดิ์, 2550.
เลขเรียกG163 ผ193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 1934-2009 / มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ; บรรณาธิการ ประสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 2553.
เลขเรียก275.93 ม417จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง" / คณะผู้จัดทำ ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2553
เลขเรียก390.09593 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทยที่คนไทยต้องไปสักครั้ง / กระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2553.
เลขเรียก390.09593 จ688 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทยที่คนไทยต้องไปสักครั้ง / กระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านผู้นำ, 2553.
เลขเรียกDS568 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 เทศกาลงานประเพณีทั่วไทย "ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง" / จัดทำโดย กระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทบ้านผู้นำกรุ๊ป, [2553?].
เลขเรียกDS566.2 จ688 [2553?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง79 ทางออกของคนรักสุขภาพ / พฤกษ์ นิมิตพรอนันต์.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ นิมิตพรอนันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2560.
เลขเรียก613 พ191จ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา / ผู้เขียน พิริยะ ไกรฤกษ์ ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกDS570.98 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา