Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรารายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง / ชูชีพ ประทุมเวียง
ชื่อผู้แต่งชูชีพ ประทุมเวียง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2553
เลขเรียก330.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาจากพ่อ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ; [ผู้เรียบเรียง กาญจนา บุญส่ง]
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียก923.1593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเส้นเก่า / สุรชัย จันทิมาธร.
ชื่อผู้แต่งสุรชัย จันทิมาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2553.
เลขเรียกรส ส847ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวภาคกลาง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2553?]
เลขเรียก915.9304
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวภาคเหนือ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [2553?]
เลขเรียก915.9304
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะของเจ้าพ่อหลวง : รู้รักสามัคคีรวมพลังทำความดีถวายเจ้าพ่อหลวง / บรรณาธิการ อัมพิกา รุจิรารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการโครงการ "รู้รักสามัคคีรวมพลังทำความดีเพื่อแผ่นดิน", 2553
เลขเรียก895.915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะจากพระเจ้าแผ่นดิน / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ บี พลัส, รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บี พลัส พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกPL4209.5.ภ74 ธ44 2553,294.344 ธ17 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายรอบรู้เที่ยวเมืองไทยตามคำขวัญภาคเหนือ / นายรอบรู้.
ชื่อผู้แต่งนายรอบรู้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553.
เลขเรียกDS588 น473,915.9304 น25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายความสุข : จิต วัตถุ และความต้องการที่ไม่สิ้นสุด / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ; [บรรณาธิการ ยุวดี คาดการ...
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553.
เลขเรียกHB74.P8 ต6น 2553,158 ต415น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารการจัดซื้อและคลังพัสดุ
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ศุภมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553
เลขเรียกHD39.5 ส761,658.72 ส42บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติครู คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2553 / กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ. กลุ่มยกย่องวิชาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลีฟวิ่ง, 2553.
เลขเรียก923.7593 ค689ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว = A history of Laos / Martin Stuart-Fox ; แปลโดย, จิราภร วิญญรัตน์ ; บรรณาธิการ, ...
ชื่อผู้แต่งสจ๊วต-ฟอกซ์, มาร์ติน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกDS555.5 ส155,959.4 ส25ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2553.
เลขเรียก709 ศ684ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา