Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" แบบคนฉลาด / ณ หทัย
ชื่อผู้แต่งณ หทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2553.
เลขเรียกBF 637 .S8 ณ11 2553,158 ณ 49 ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของความรักที่คนอกหักและคน (ที่กำลังจะ) "โดนทิ้ง" ไม่เคยรู้ / ณัฐธิดา.
ชื่อผู้แต่งณัฐธิดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อันดับหนึ่ง, 2553.
เลขเรียก158 ณ113ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000 อุปมาอุปไมย / เอกรัตน์ อุดมพร ; บุญศรี ไพรัตน์, บรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553
เลขเรียกPN6519.T45 อ72 2553,398.995911 อ517ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA CONSTRUCTION ANINSTRUCTIONALPACKGE ON WRITING ENGLISH BUSINESS BASED ON CONSTRUCTIVISM FOR THIRD A...
ชื่อผู้แต่งSara cadei.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA New Model Picture Directer พจนานุกรมรูปคำศัพท์1,000คำ ตอนตะลุยห้างสรรพสินค้า
ชื่อผู้แต่งเทย์เลอร ฟิลลิป
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์2006, : 2553
เลขเรียก428.1 ท638พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAUA'S Diary บันทึก (ไม่) ลับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS / อรกานต์ เนติวศิน.
ชื่อผู้แต่งอรกานต์ เนติวศิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกลบอล กราฟฟิค , [2553?].
เลขเรียก370.1 อ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAX 23rd Absolute exam kit : หนังสือรวมข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย 4 ชุดล่าสุด (2552-2553) / [โ...
ชื่อผู้แต่งอริสรา ธนาปกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอมไวด์, 2553.
เลขเรียกPE1114 อ398 2553,428.0076 อ173อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องbasic landscape \& การถ่ายรูปท่องเที่ยว / ธนิต วงศ์ศรีชลาลัย ; ดนุพล กิ่งสุคนธ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธนิต วงศ์ศรีชลาลัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2553.
เลขเรียกTR147 ธ262บ 2553,778.36 ธ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร / สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, นิยม ละออปักษิณ, วิศาล มหา...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2553
เลขเรียกHD56.25 ค739 2553,658.406 ค56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMath lab คณิตปฏิบัติ / สมปอง สุวรรณโสภา.
ชื่อผู้แต่งสมปอง สุวรรณโสภา.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก510.712 ส165ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe director : ฉากชีวิต...บัณฑิต ฤทธิ์ถกล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก927.9143 ด975
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาเนตบอล.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก796.324 ก143
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์พิชัยสงครามซุนวู เส้นทางสู่เศรษฐีนักบริหาร / แก้วชาย ธรรมาชัย
ชื่อผู้แต่งแก้วชาย ธรรมาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2553.
เลขเรียกHD30.28 ก892ก 2553,658.8 ก77ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา