Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพัสดุและสำนักงาน / ผู้เขียน วันทนีย์ แสนภักดี, พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ และธิดา พาหอม
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ แสนภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกHF5489.T35 ว432,651.3 ว432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล = Database systems / สุจิตรา อดุลย์เกษม.
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา อดุลย์เกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553.
เลขเรียกQA76.9.D32 ส753,005.75 ส72ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปอร์นูลิส มูดา : จาฮายา กือซือลามัตตัน ดี สลาตัน เยาวชนนักเขียน เรืองแสงแห่งสันติที่ชายแดนใต้ / บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง, 2553.
เลขเรียกPN3373 ป84 2553,895.91301 ป749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิด ชีวิตที่สมประสงค์ / สมประสงค์ บุญยะชัย.
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ บุญยะชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลักษมีรุ่ง, 2553.
เลขเรียกBJ1588.T5 ส4น 2553,658.4 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการหลวง : พระราชกรณียกิจนวมินทร์มหาราชาเพื่อปวงประชาราษฎร์ / ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกDS586 ช691ค 2553,630.724 ช691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา