Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพทิวทัศน์ [CD-ROM] / เต็มดวง เศตรจินดา
ชื่อผู้แต่งเต็มดวง เศวตจินดา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพเล่าเรื่อง [CD-ROM] / เต็มดวง เศตรจินดา
ชื่อผู้แต่งเต็มดวง เศวตจินดา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพในการวิจัย เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [CD-ROM] / เต็มดวง เศตรจินดา
ชื่อผู้แต่งเต็มดวง เศวตจินดา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำสไลด์โชว์ประกอบการบรรยายด้วย Power Point [videorecording] / เฉลิมพล ทัพซ้าย
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล ทัพซ้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3495 จำกัด, [2540?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Power Point [videorecording] / สุภรัฐ ผ่องพันธุ์งาม ; พิธีกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เวชศาสตร์โรคติดยา" [videorecording] / โดย นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะ.
ชื่อผู้แต่งทรงเกียรติ ปิยะกะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อการสอน Multimedia [Video] / ต้นอ้อ แกรมมี่
ชื่อผู้แต่งต้นอ้อ แกรมมี่
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อการสอน Multimedia [videorecording] / พิสนธิ์ จงตระกูล ; พิธีกรร่วมรายการ อารียา ศิรโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกมมี่, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการละเล่นเด็กไทย [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการละเล่นเด็กไทย [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการส่งออกกับสิ่งแวดล้อม [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการส่งออกกับสิ่งแวดล้อม [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ : ก่อนและหลังการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา [วีดิทัศน์] / มงคล ใจด...
ชื่อผู้แต่งมงคล ใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโฟโต้เฮ้าส์ คาเมรา แอนด์ วีดีโอ, [2540?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือสำหรับเด็กและการเล่าเรื่องในชั้นเรียน ม้วนที่ 1 [Video]
พิมพลักษณ์2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา