Found: 31,792  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง" / มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2557]
เลขเรียกส.ร. 658.407 พ113ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้ไร้เสียง" ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค = "The Subalterng3s in the Perspective of Gayatri Ch...
ชื่อผู้แต่งสันติ เล็กสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 153.23 ส115ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มัทนะพาธา" ตํานานแห่งดอกกุหลาบสู่งานเครื่องประดับร่วมสมัย = "Madanabadha" the romance of rose to co...
ชื่อผู้แต่งฐานิตา สมสืบ.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ระบาดวิทยา และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม (Filopaludina spp.) ...
ชื่อผู้แต่งชโลบล วงศ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 592.48 ช875ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" : สูจิบัตรงานประชุมวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 24-25 ธันวาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ "รัฐศาสตร์ฯ ม.ช ๕๐ปี ทำดีเพื่อสังคม" : (2557 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 320 ก275ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วัฏจักร...รักษ์โลก" พลังงาน-สิ่งแวดล้อม / คณะผู้จัดทำ ทีมงานวิชาการ บริษัท ไทยแฮปปี้เนส พลัส จำกัด
ชื่อผู้แต่งทีมงานวิชาการ บริษัท ไทยแฮปปี้เนส พลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแฮปปี้เนส พลัส, 2557.
เลขเรียกTJ163.3 ท64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 22 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกส.ร. 332.4 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (6-8 พฤษภาคม 2557) / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สสค., 2557
เลขเรียกส.ร. 370.1523 ส125อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เชี๊ยะโถวก๊ก" ประเทศดินแดงต้นเค้าอารยธรรมศรีวิชัยในลุ่มแม่น้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) / สิปปนันท์ นวลละออ...
ชื่อผู้แต่งสิปปนันท์ นวลละออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียก390.09593 ส728ป ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง = "New ruber pla...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกว 633.8952 ท172ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย" : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ปรีชาศิลปกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 323.47 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 341.2473 ท961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"๓๓ ปี หมอศูนย์ฯ เหนือ" / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
พิมพลักษณ์ลำปาง : ศูนย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 636.089092 ศ3211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#EdJourney : a roadmap to the future of education / Grant Lichtman.
ชื่อผู้แต่งLichtman, Grant, 1956-
เลขเรียก371.207 L699E
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'O' level science chemistry : MCQ and free response questions / Tan Yin Toon.
ชื่อผู้แต่งTan, Yin toon.
พิมพลักษณ์Singapore : Marshall Cavendish Education, c2014.
เลขเรียกQD40 .T36 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา