Found: 31,902  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ / กรมการค้าต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, [2552].
เลขเรียกHF 1401 ร19 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ตำรับอาหารยุคเศรษฐกิจพอเพียง / กนกทอง.
ชื่อผู้แต่งกนกทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรีบีส์, 2552.
เลขเรียกTX725 ก124 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ธรรมวจนะในพระสูตรมหายานว่าด้วย "โพธิจิต" / พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก
ชื่อผู้แต่งพระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2552.
เลขเรียกBQ4398.5 พ391ธ 2552,294.301 พ387ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ธรรมะพระอริยสงฆ์ / จอมไทย ไพรวรรณ
ชื่อผู้แต่งจอมไทย ไพรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2552
เลขเรียกBQ5345 จ196ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ธุรกิจสร้างสรรค์ [text] = Innovative business / กองบรรณาธิการเน็ตดีไซน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552
เลขเรียก650.1 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหาประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553
เลขเรียกKPT998 ช94 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 พันธุ์กล้วยไทย / มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธี รู้วิธียอดมนุษย์เงินเดือน / โชคดี ศรีธนัตถ์กุล.
ชื่อผู้แต่งโชคดี ศรีธนัตถ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐธนัน , 2552.
เลขเรียก158.1 ช-ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วีรบุรุษนักรบกลียุค = War lord / เรื่อง/ภาพ : Wan Yat Leung.
ชื่อผู้แต่งLeung, Wan yat.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คโฟร์ยู, 2552-53.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สนทนาภาษาไทย / บุญเสริม แก้วพรหม.
ชื่อผู้แต่งบุญเสริม แก้วพรหม.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : บ้านนูกะนุ่น, 2552.
เลขเรียก495.911 บ435ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องสนุก นิทานอีสปสองภาษา อังกฤษ-ไทย / นาตาชา เดชดำรง.
ชื่อผู้แต่งนาตาชา เดชดำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ พลัส มีเดีย, 2552.
เลขเรียก398.2 น463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสมุนไพร / พินิจ จันทร และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์เอ็กเพส , 2552.
เลขเรียก641 พ685ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อปนาคต/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส728 2552,324.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา