Found: 19,128  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี สุนทรภู่ : ประวัติและบรรณานุกรมงานนิพนธ์
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่, 2529
เลขเรียก809 ค124ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000 Input-Output Tables for Japan.
ชื่อผู้แต่งMinistry of Internal Affairs and Communications.
พิมพลักษณ์2005.
เลขเรียกHF1428 M456
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2001 Grolter multimedia encyelopedia.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง201 สุภาษิตเพื่อคุณภาพชีวิต / เรณู ชูความคิด
ชื่อผู้แต่งเรณู ชูความคิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537
เลขเรียก398.921 ร765ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20ปี วันเยาวชนแห่งชาติ / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก362.7 ก463ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 วันในเมืองจีนเล่ม 1 / ไพจิตร โรจนวานิช
ชื่อผู้แต่งไพจิตร โรจนวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพานิช, [252-]
เลขเรียก915.104 พ972ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 เรื่อง ประเทืองปัญญา/ ทิวากราภัทท์
ชื่อผู้แต่งทิวากราภัทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548
เลขเรียก294.318 ท193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร / โดย ซี. นอร์ทโคท พาร์กิจสันและเอ็ม.เค.รัสตอมจิ ; แปลโดย สมชาย พิทยาอุด...
ชื่อผู้แต่งพาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532
เลขเรียก658.4 พ619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 นิยาย / ลีโอ ตอลสตอย แปลโดย อ.สนิทวงศ์
ชื่อผู้แต่งตอลสตอย, ลีโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2513
เลขเรียก398.2 ต247ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 tasks for basic modern Japanese / by Fujiko Motahashi and Satoko Hayashi
ชื่อผู้แต่งFujiko motohashi.
พิมพลักษณ์Tokyo : The Japan Times, 1991, c1989
เลขเรียกCL495.2834 F961t
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ยอดกตัญญู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2536
เลขเรียก398.204951 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 อาชีพสยบความจน / สุวรรณา บุญกล่ำ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บุญกล่ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539
เลขเรียก658.041 ส873ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24th universiade Bangkok 2007 / International university sports.
ชื่อผู้แต่งInternational university sports.
พิมพลักษณ์Bangkok : International university sports, 2008.
เลขเรียก790 In61T 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 25-
เลขเรียกสร 613.85 ม743ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีคณะบริหารธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538
เลขเรียก378.04 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา