Found: 1,162  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสบรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก923.1593 ห118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นิทานนานาชาติ/ อลิษา โอฬารรัตน์มณี.
ชื่อผู้แต่งอลิษา โอฬารรัตน์มณี.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา: พีเอ็นเอ็น, 2556
เลขเรียกด อ154ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ของวิเศษในกระเป๋าโดเรมอน/ ฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
ชื่อผู้แต่งฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์คิดดี้, 2557
เลขเรียกด ฟ28ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่ง ที่ควรทำก่อนตายและวิธีสร้างบุญบารมีในชีวิตประจำวัน พร้อมคำศัพท์ 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย / เบญจธรร...
ชื่อผู้แต่งเบญจธรรม รักษ์ธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี ดี ลิเบอร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก294.344 บ532ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องต่างถิ่นชวนรู้ / กนก-ณัฐ.
ชื่อผู้แต่งกนก-ณัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
เลขเรียก030 ก123ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 Small Buildings / publisher & editor, Jiseong Jeong.
พิมพลักษณ์Seoul, Korea : CA Press, [n.d.].
เลขเรียกTH2025 O53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เรื่อง นิทานนานชาติ สอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ นายมิตรและศัตรู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันลือธรรม, 254-
เลขเรียก398.2 ร28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี ทำเนียบตุลาการ / บริษัท แอร์บอร์น พรินต์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [กระทรวงยุติธรรม], [ม.ป.ป.]
เลขเรียก923.4 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กยศ : สานฝันเยาวชนไทยเข้มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก371.224 ส358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / มินฮี จอน
ชื่อผู้แต่งจอน, มินฮี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1305426 การออกแบบอาคาร = Building design / สถาพร โภคา.
ชื่อผู้แต่งสถาพร โภคา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกTA658.44 ส182ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1500 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2ภาษา ไทย-อังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 255-
เลขเรียก398.995911 หน15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 เรื่อง ประเทืองปัญญา/ ทิวากราภัทท์
ชื่อผู้แต่งทิวากราภัทท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เลี่ยงเชียง, 2548
เลขเรียก294.318 ท193ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24th universiade Bangkok 2007 / International university sports.
ชื่อผู้แต่งInternational university sports.
พิมพลักษณ์Bangkok : International university sports, 2008.
เลขเรียก790 In61T 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศิรประภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์, [2553]
เลขเรียก305.908161 ส268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา