Found: 33,578  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อคิด เอาชนะความจน / กู๋กู่, เขียน ; หยางซื่อเฉิง, ภาพประกอบ ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์, แปล
ชื่อผู้แต่งกู๋กู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียกHC79.P6 ก741 2557,332.024 ก742ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำตอบต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐาน : Fundamental / อธิป กีรติพิชญ์
ชื่อผู้แต่งอธิป กีรติพิชญ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2558
เลขเรียกHG4521 อ36 2558,332.6322 อ146ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำสอนพ่อ : พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน / ธรรมสภา
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2557
เลขเรียกDS586 พ342 2557?,923.1593 ธ262ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีจำง่ายใช้ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
ชื่อผู้แต่งภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกPL913 ภ368 2557,495.7 ภ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง : บนเส้นทางชีวิตบรรณาธิการของ คุณย่าบ.ก. / ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
เลขเรียกPN5449.ท9 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์, เขียนและวาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งสันติ วุฒิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ6140 ส582 2557,294.361 ส582ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ภาพ 100 ความคิด / หลักแก้ว อัมโรสถ
ชื่อผู้แต่งหลักแก้ว อัมโรสถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557
เลขเรียก153.42 ห1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้าน 1000 ดี อร่อยเลิศ กับคุณหรีด / บรรณาธิการโดย นฤมล อารีสินพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีเอส อินเตอร์พริ้นท์ , 2557
เลขเรียกTX 945 ห159 2557,647.95 น276ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้านจานตำนาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557.
เลขเรียกTX945 .ห36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดนิทานอีสปแสนสนุก 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ / ฝ่ายวิชการหนังสือเด็กและเยาวชน ; พรรณผกา รุ่งเรือง, ...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชการหนังสือเด็กและเยาวชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPZ8.2.อ6 ร192 2557,ย ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องนกน่ารู้ / ป้าเวนดี้, เรื่อง ; ปฏิมา, ภาพ
ชื่อผู้แต่งป้าเวนดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกย 598 ป65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ / สตีฟ์ ปาร์กเกอร์, เขียน ; พิมาน เลาหพิจิตรพงษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งปาร์กเกอร์, สตีฟ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกQB500.22 ป64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา