Found: 32,028  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31,726
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค / ศ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
31,727
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่ทำงานส่วนตัวบริเวณพื้นที่แนวดิ่งภายในที่อยู่อาศัย = Project study and de...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล สาหร่ายทอง.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,728
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสถานีรถไฟฟ้าเพื่อทุกคน = Sky train station for everyone / โดย ชวิศา ฉายอินทร์.
ชื่อผู้แต่งชวิศา ฉายอินทร์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,729
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, [2557?]
เลขเรียกTC558.T5 ธ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,730
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาชุมชนการจัดการผักตบชวาในจังหวัดพระนครศรีอยูุธยา / คมลักษณ์ ไชยยะ
ชื่อผู้แต่งคมลักษณ์ ไชยยะ
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2557
เลขเรียก745.5 ค152ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
31,731
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
ชื่อผู้แต่งธีรพันธ์ อินต๊ะปาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 352.17 ธ376ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31,732
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความพึงพอใจของพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ประจำปีงบประม...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 959.3 อ154ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31,733
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อ...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 307.14 ร219ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31,734
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิภาดา ศุภร...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา ศุภรัฐปรีชา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 728.9536 ว362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31,735
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดกระถางปลูกต้นไม้ประทับในโหลแก้วแรงบันดาลใจจากโลกใต้ทะเล = The set of garden pots in...
ชื่อผู้แต่งนัฏวรรณ พูลเกิด
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,736
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดกระถางปลูกผักสวนครัวที่มีแรงบันดาลใจมาจากรังผึ้ง = Potted vegetables inspired by th...
ชื่อผู้แต่งอาภาพร สดกำปัง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,737
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดกาแฟดริปได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายโอ่งราชบุรี = Coffee dripper : inspired by Ratc...
ชื่อผู้แต่งนลินทิพย์ เศวตสุวรรณ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,738
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดของที่ระลึกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง = Souvenir set inspired by T...
ชื่อผู้แต่งสันติมา สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,739
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวขนาดย่อมภายในที่พักอาศัย = Project design : in...
ชื่อผู้แต่งศิระประภา ธนากิจ.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
31,740
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารสำหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ = The design of tableware se...
ชื่อผู้แต่งวริษฐา กรสูตรวงศ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา