Found: 19,186  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. การใช้กฎหมาย 2. หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ (แผ่นดินธรรม) [Video] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. การ์ตูน The Bead the tiger and the others 2. ประวัติศาสตร์การปกครองไทย [Video] / TRANSTEL, มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. ภูฎาน: ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 2. พลังของธรรมชาติ(ทะเล) (The NaturalForces) [Video]
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. ลิกไนต์ (ความรู้คือประทีป) 2. วันอาสาหบูชา 3. ฝึกจิตภาวนาเบื้องต้น [Video] / มหาวิทยาลัยรามคำแห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. วุฒิสมาชิก 2. แม่น้ำแม่กลอง (สารคดีบ้านเรา) 3. เพลงฉ่อย 4. อาชีพนักปกครอง(อนาคตมหาวิทยาลัยและอาชี...
ชื่อผู้แต่งสทท.พิษณุโลก
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. สมเด็จพระเทพฯ กับงานพัฒนาชนบท 2. การวิ่งกับระบบขับถ่าย (วิ่งสู่ชีวิตใหม่) 3. สุนัข (ของดีของไทย) ...
ชื่อผู้แต่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1. โพรงในบรรยากาศ (The Hole in the Sky)2. ระบบกฎหมายไทยในปัจจุบัน [Video] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
26
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1.การอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า (เกษตรสนทนา) 2. MUSIK LADEN EUROTOPS (TRANTEL) [Video] / เจิ...
ชื่อผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
27
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1.ขนมชั้นสายรุ้ง 2.ตะโก้แห้ว 3.เม็ดขนุน4.ขนมชั้นสายรุ้ง 5.ตะโก้แห้ว 6.เม็ดขนุน [Video] / ศูนย์ส่งเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพลักษณ์2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
28
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1.บ้านเก่า (มรดกโลก) 2. บ้านเชียง (มรดกโลก) [Video] / อสมท. และธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งอสมท.
พิมพลักษณ์2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
29
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1.อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 2.กำเนิดกุมาร 3. การปฎิสนธิ [Video]
พิมพลักษณ์2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
30
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 type faces [CD-ROM]
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา