Found: 2,352  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,341
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the Northeast / ป...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,342
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ [map] = Map of archaeological sites in the North / ประมวลโดย โครงการส...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,343
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แหล่งโบราณคดีภาคใต้ [map] = Map of archaeological sites in the South / ประมวลโดย โครงการสำร...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,344
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โบราณคดีประเทศไทย [map] = Archeological map of Thailand / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมแผนที่ทหารบก, [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,345
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่โลก [map] = Map of the World / ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แผนที่พรานนกวิทยา, [2547].
เลขเรียกG3200 ผ8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,346
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน [map] / จัดพิมพ์โดย กรมประชาสัมพันธ์ สาธารณรัฐจีน.
ชื่อผู้แต่งสาธารณรัฐจีน. กรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,347
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแม่ฮ่องสอน [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ม8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,348
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอฟริกา [map] : สำรวจร่องรอยอารยธรรม / produced by National Geographic Maps for National Geogr...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2005.
เลขเรียกG8201.E2 N3 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,349
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [map] / สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2546.
เลขเรียกG2376 ก4อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,350
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล [map].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2546.
เลขเรียกG2379.B3 ค49 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2,351
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ [map] / จัดทำโดย อสังหาริมทรัพย์ นิตยสารในเครือประชาชาติธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มปพ., [25--]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,352
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องโลกยามราตรี [cartographic material] = Earth at night / produced by National Geographic Maps, A...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, 2004.
เลขเรียกG3201.A4 N3 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา