Found: 312  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
301
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องทวีปยุโรป [map] / produced by National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
302
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการใ...
ชื่อผู้แต่งวิทยา จันตุ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
303
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องภฺมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละติจูดแห่งมรสุม [map] = Southeast Asia, monsoon latitudes / Nation...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society ; Evergreen, CO : National Geographic Maps [distributor], c2009.
เลขเรียกG8000 N38 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
304
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องมหาสมุทรอาร์กติก พรมแดนเหนือความคาดหวัง [map] = Arctic Ocean : the unexpected frontier / produced...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2009.
เลขเรียกG9781.C2 N3 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
305
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง [map] = Changing climate / National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D. C. : National Geographic Society, 2007.
เลขเรียกG3201.C8 N38 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
306
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องสำรวจโลกยุคไดโนเสาร์ [map] = Planet of the dinosaurs / National Geographic ; art, Pixeldust Studi...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : The Society, c2007.
เลขเรียกG3201.C57 N3 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
307
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องอำเภอพิปูน [Map] = Amphoe Phipun / กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
308
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเปิดโลกแห่งสายธาร แผนที่ฉบับใหม่ของระบบแม่น้ำทั่วโลก [map] = World of rivers : a new mapping of ev...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society ; Evergreen, CO : Distributed by National GeographicMaps], c2010.
เลขเรียกG3200 N385 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
309
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ราบเกดู [map] / by National Geographic Maps for National Geographic Society.
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2010.
เลขเรียกG8091.C9 N3 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
310
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [map] = Map of Nakhon Si Thammarat.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรานนกวิทยา, [2546].
เลขเรียกG8025 ผ83 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
311
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวงในประเทศไทย ฉบับปี 2543 [map] = Thailand highway map / จัดทำโดย กรมทางหลวง กระทรวงคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2543.
เลขเรียกG8026.P2 ผ8 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
312
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงกิจกรรมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประมง และบริเวณที่ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำรอ...
ชื่อผู้แต่งโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงบริเวณทะเลสาบสงขลา. กรมประมง.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการ, 2547.
เลขเรียกG4083 ค49ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา