Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องUnderstanding food : principles and preparation / Amy Brown.
ชื่อผู้แต่งBrown, Amy C.
พิมพลักษณ์Belmont, CA : Wadsworth Pub Co, 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
62
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องUnlocking EU law / Tony Storey and Alexandra Pimor [Text]
ชื่อผู้แต่งStorey, Tony
พิมพลักษณ์London Routledge 2018.
เลขเรียกKJE947 .S76 2018,341.2422 S884U
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องVietnam, Yesterday and Today.
พิมพลักษณ์[S.l. : s.n.], 1965.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบและต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดีทัศน์ / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ ; ภาควิชาศัลยศ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ เหลืองชนะ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2557.
เลขเรียก617.05 ว836ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
65
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะครุ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ2558 375.42 ก244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
66
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพกระบวนการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสะพาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา = ...
ชื่อผู้แต่งจิตรลดา ขามจะโปะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 330.9593072 จ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
67
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งพินท์สุดา สุรมังกรวงศ์
พิมพลักษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 301.34 พ681ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
68
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคลังคำ : คู่มือการใช้ภาษษไทยแนวใหม่ รวมคำและสำนวนในภาษาไทยตามหมวดหมู่ความหมาย / นววรรณ พันธุเมธา [Te...
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2559.
เลขเรียก495.913 น352ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
69
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องชีวิตการต่อสู้ของเซอร์วินสตัน เชอร์ชิล = Man of war / ม.ล. ฉอ้าน อิศรศักดิ์ แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งฉอ้าน อิศรศักดิ์, ม.ล.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา 2507
เลขเรียก923.513 ฉ192ช 2507
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
70
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องประเพณีของชาวไทยโซ่งอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี / สุดถนอม แท่นนิล.
ชื่อผู้แต่งสุดถนอม แท่นนิล.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกDS570.ล6 ส733 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
71
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องพระมหาธีรราชเจ้า รวบรวมและเรียบเรียงโดย ทวี มุขธระโกษา
เลขเรียก923.1593 ม12พ 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
72
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องมัดจำหัวใจ...ไว้เพื่อรัก / ฟิลิปดา
ชื่อผู้แต่งฟิลิปดา
พิมพลักษณ์นครปฐม : คาร์เดียพับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกนว ฟ451ม 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในธรรมนิยาย เรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของ สุทัสสา อ่อนค้อม ปริญญา อยู่เป็น...
ชื่อผู้แต่งปริญญา อยู่เป็นแก้ว
พิมพลักษณ์สาขาวิชาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ 2558
เลขเรียกวพ 294.344 ป458ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา