Found: 1,571  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,486
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโคตรเพชฌฆาต แค้นข้ามโลก The Mechanic/ [CD - ROM] / บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด.
พิมพลักษณ์บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด/ [2559].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1,487
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโคตรแท็กซี่ขับระเบิด = [คอมแพคดิสก์] Taxi 5 / สหมงคลฟิล์ม อินเตเตอร์เนชั่นแนล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1,488
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานพั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1,489
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รายการวู้ดดี้, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,490
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ กิจกรรมนิสิตนักศึกษา กรณีจิตอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1,491
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการปฏิบัติการประติมากรรมหินแกรนิต นาชาเทพเสด็จ ครั้งที่ 1 [videorecording] = Granite stone scu...
ชื่อผู้แต่งเฮือนศิลปินนาชา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เฮือนศิลปินนาชา, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,492
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [videorecording]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2549]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1,493
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,494
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เค.บี.ซี. กรุ๊ฟ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,495
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาต้นแบบสาธิตชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และมูลนิธิร่มฉัตร, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,496
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่ [videorecording] : น้ำถึงไร่นา ประปาถึงทุกบ้าน...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,497
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง Value Creation ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยการสร้างความเชื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1,498
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย [videorecording]: ศึกษากรณีการดำเนินงานของรัฐสภาตามเก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
1,499
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา [videorecording] / โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,500
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการหนังตลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง พ.ศ.2497-2516 : [คอมแพคดิสก์] อ.ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาข...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา