Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for technical presentation = ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค / ผู้เขียน, Kaythi M...
ชื่อผู้แต่งThan, Kaythi Myo.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : English Language Development Center, [2006].
เลขเรียก428.24 T367E 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand futures exchange / บริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2549.
เลขเรียก332.645 ท955 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best practices TQC winner 2004 / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549
เลขเรียกHD62.15 ท6 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ยุรพร ...
ชื่อผู้แต่งยุรพร ศุทธรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกHD9710.T52 ย73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์การต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute leukemia ของสมุนไพรไทยที่เรียกว่า หัวข้าวเย็น
ชื่อผู้แต่งชวบูลย์ เดชสุขุม
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้จุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษา: บ่อบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหา...
ชื่อผู้แต่งนิพล กุลฑล
พิมพลักษณ์สงขลา : กองอาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกTD755 น63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังอักษรย่อ / ผู้เรียบเรียง นุชรี จงปัญญาประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งนุชรี จงปัญญาประพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ ศูนย์ค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์สื่อและครูมืออาชีพ, 2549.
เลขเรียกP365.5 .T5 น7ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำขวัญ 76 จังหวัด : พร้อมตราประจำจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว / เรียบเรียงโดย เตชินี ชวลิต
ชื่อผู้แต่งเตชินี ชวลิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2549?]
เลขเรียกDS588 .ต74,915.93 ค353
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสงขลา เดือน มกราคม 2549
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า
พิมพลักษณ์สงขลา กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามิ = The role of public institutions of hi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก378.593 บ14 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการพยาบาล พ.ศ. 2528-2549 : กฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศกระทรวงสาธารณ...
ชื่อผู้แต่งสภาการพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, 2549.
เลขเรียกWY32 ส4ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของผู้เรียนไทย / นันทนา สิทธิรักษ์, สุ...
ชื่อผู้แต่งนันทนา สิทธิรักษ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
เลขเรียกPE1449 น63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1 : เอกสารประกอบการสอน / ภัทรวดี องค์สกุล
ชื่อผู้แต่งภัทรวดี องค์สกุล
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2549
เลขเรียก428.24 ภ114ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา