Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTēminyakummān / Maha Sila Vīravong
ชื่อผู้แต่งSila vīravong, Maha
พิมพลักษณ์Vīang Chan : Samnakphim Dō̜kkēt, : Khōngkān Phutthasātsanā phư̄a Kānphatthanā, 2010
เลขเรียก294.3 S581T 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe History of the Ahcient Kingdom of Sikhottabong = ປະຫວັດ ອານາຈັກ ສືໂຄດຕະບອງບູຮານ / Khemphone Sen...
ชื่อผู้แต่งKhemphone sengpathoum
พิมพลักษณ์Vientiane : Bo li Sat International Jum Kat, 2013
เลขเรียกDS555.34 K456h 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWan Na kha Dee Sun Mut Tha Yom Suek Sa Pee Tee 4 = ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນມັດທະຍົມສິກສາ ປີທີ່ 4 / Boup...
ชื่อผู้แต่งBouphone malaikhan
พิมพลักษณ์Vientiane : Bolisat lat visahakit hong phim sueksa, 2013
เลขเรียกPL4236 B765w 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWanna Kha Dee Sun Mut Tha Yom Suek Sa Pee Tee 5 = ແບບຮຽນ ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນມັດທະຍົມສິກສາ ປີທີ່ 5 / Bounl...
ชื่อผู้แต่งBounlorm sibounheuang
พิมพลักษณ์Vientiane : Bolisatlat Visahakit Hongphimsueksa, 2015
เลขเรียกPL4236 B765w 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWat Tha Na Tham Bou Harn Lao = ວັດທະນະທັມບູຮານລາວ / Chanmy Sitthimanotham
ชื่อผู้แต่งChanmy sitthimanotham
พิมพลักษณ์Vientiane : Hong Phim Noum Lao, 1999
เลขเรียกDS555.34 C457w 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปะหวัดสาดลาว (ดึกดำบัน-ปะจุบัน) / กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เวียงจัน : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2543
เลขเรียก959.4 ป119
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดจะนานุกม ลาว-ลัดเซีย = Raoccko-Pyccknn Crobapb
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : Mockba, 2525
เลขเรียกอ 495.9191395917 ว114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี 21 เรื่อง / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2555.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวียงจันทน์ 2000 ปี รวมบทกวี เรื่องต่างๆ / บุญมี เทพสีเมือง.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เทพสีเมือง.
พิมพลักษณ์ลาว : นักปะพันลาว, 2558.
เลขเรียก895.9191 บ436ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นมัดทะยมศึกษา ปีที่ 2 / เรียบเรียงโดย พรมสิริ อุไทวัน, หอมมาลา เพ็ญสีซะนะวัง.
ชื่อผู้แต่งพรมสีริ อุไทวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2559.
เลขเรียก495.9191 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 1 / ปิงคำ สีสุวัน, แหวนเพชร สีสุลาด, ดวงตา นะมีอัง.
ชื่อผู้แต่งปิงคำ สีสุวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 ป321บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 2 / บุนล้อม สีบุนเรือง, ปานีด สุขะนุอง, คำผูย โพทิสาน.
ชื่อผู้แต่งบุนล้อม สีบุนเรือง.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ457บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 3 / แหวนเพชร สีสุลาด, บุญล้อม สีบุญเรือง.
ชื่อผู้แต่งแหวนเพชร สีสุลาด.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2554.
เลขเรียก495.9191 ห775บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 4 / ปิ่งคำ สีสุวัน...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2556.
เลขเรียก495.9191 บ755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถม ปีที่ 5 / ปิงคำ สีสุวัน...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2558.
เลขเรียก495.9191 บ755
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา