Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสร้างธุรกิจบริการแบบเกินความคาดหวัง [DVD] Managing excellent service beyond expectation / นิท...
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ คณะวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น, 2555.
เลขเรียก658.812 น 645 ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพลังจูงใจสำหรับครูเพื่อการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และวินัยในตนเองของ...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ กรองสอาด.
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2548
เลขเรียก371.1 น647ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยเช่าสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2548
เลขเรียก307.336 ส181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบของ E-Learning ที่เหมาะสมกับการศึกษานอกโรงเรียน / โดย ศูนย์เทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2547
เลขเรียกวจ LC45.8.T5 ก522,371.334 ศ812ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องวีดิทัศน์ก้าวทันอาเซี่ยน [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
เลขเรียก337.159 ว 763 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโมเดลธุรกิจ รับและรุก AEC อย่างสร้างสรรค์ [DVD] Business model 2 AEC / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น, 2555.
เลขเรียก658.8 ช 788 ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา