Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องConcise world atlas / Dorling Kindersley Publishing, Inc.
พิมพลักษณ์London ; New York : DK, 2013
เลขเรียกR 912 C744 2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย = Occupational health and safety laws and standards / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก344.0465 ส481ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ = Cereal and forage crop production management / สาขาวิชาเกษต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก633.2 ส481ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการประเมินทางประสาทสัมผัส = Sensory evaluation / ไพโรจน์ วิริยจารี.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วิริยจารี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกTX546 พ993 2561,664.072 พ987ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอาชีพ / ธัญญา ทะพิงค์แก.
ชื่อผู้แต่งธัญญา ทะพิงค์แก.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มิตรเกษตรการตรลาดและโฆษณา, 2561.
เลขเรียก635.8 ธ113ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องนครราชสีมา [map] / สำนักพิมพ์ พี เอส พี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ พี เอส พี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียก425.075 ท856
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช = Science for crop production / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียก631.523 ส481ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ = Orchid production technology / กองบรรณาธิการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเ...
พิมพลักษณ์นนทุบรี : กรมวิชาการเกษตร, 2560.
เลขเรียก635.9344 ท51 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนงสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
เลขเรียก371.33 ส481ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเพชรพระอุมา / พนมเทียน [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2560
เลขเรียกน ฉ232อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา