Found: 219  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซีที่ปลูกในเขตจังหวัดพิษณ...
ชื่อผู้แต่งวิภา หอมหวล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกSB201.R89 ว645ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างในชาวนา / ปนดา เตชทรัพย์อมร
ชื่อผู้แต่งปนดา เตชทรัพย์อมร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRD771.B217 ป361ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การหาคำตอบร่วมของอสมการแปรผันวางนัยทั่วไปและตัวดำเนินการแบบไม่ขยาย = F...
ชื่อผู้แต่งสมยศ พลับเที่ยง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQA274.223 ส274ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ในดินป่าไม้ของกลุ่มป่าแก่งกระจ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สุ่มประดิษฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกQR151 ธ395ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษานิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไวรัสไข...
ชื่อผู้แต่งดลฤดี สงวนเสริมศรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกSF995.6.V55 ด148ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการสำรวจความพร้อมของนิสิตต่อการเรียนภาคปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการเคมีแ...
ชื่อผู้แต่งเหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQD51 ห731ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของน้ำมันหอมระเหยต่อการอ่อนตัวของวัสดุอุดคลองรากฟันและความเป็นพิษต่อเ...
ชื่อผู้แต่งพีรยา สุรภิพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกRK351 พ794ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 9 polymorphisms ของ drug metabolizing enzymes ใน...
ชื่อผู้แต่งสุธิรา เลิศตระกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRC857.4 ส785ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเพาะเลี้ยงของสมุนไพรไทยจากพิษของอนุมูลอิสระ / นันท...
ชื่อผู้แต่งนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRS164 น431ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / บ...
ชื่อผู้แต่งบุหงา วชิระศักดิ์มงคล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกLB2430.T5 บ684ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาขนาดปกติของไตในเด็กไทยอายุแรกเกิดถึง 2 ปี โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง = Norm...
ชื่อผู้แต่งวาณีรัตน์ กาฬสีห์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQP249 ว458ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานสรุปโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 เรื่องโครงการพัฒนาบัลลาสต์อิ...
ชื่อผู้แต่งปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานสรุปโครงการวิจัยการศึกษาผลเฉียบพลันของสารสกัดกระชายดำต่อการขนส่งน้ำและอิออนผ่านเซลล์เยื่อบุผนั...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQK495.Z65 ส838ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการออมสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด (ยโสธร อุบล...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 2554]
เลขเรียกHG4028.C45 ร719 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสาร Labour
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา