Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ / ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย สุวิทยาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTD195.H39 ห159ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
32
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ / วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ แสงอ่อน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK5105.888 ว378ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพิมพ์สกรีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งพันธ์ดี ทับทิม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกZ712 พ563ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาปาราสิตภายนอก (Ectoparasite) ของสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการใช้กล้องจุ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ นภีรงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ ส...
ชื่อผู้แต่งนิษวัน วรานุสาสน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกLB2833.4.T5 น695ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมอายุรกรรมพื้นบ้านตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ = Analyze folk o...
ชื่อผู้แต่งสายหยุด บัวทุม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRC46 ส664ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
38
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอวัยวะรับสัมผัส (Haller's organ) ระหว่างเห็บสายพันธุ์ที่พบในสุนัข (Rhipicephalus ...
ชื่อผู้แต่งรองเดช ตั้งตระการพงษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQL458.42.I9 ร183ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวเนติบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
41
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องคิด = Creative Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
42
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวผลิใบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
43
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
44
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวสารไทยศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา