Found: 219  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องKasetsart Journal of Social Science
ชื่อผู้แต่งKasetsart university
พิมพลักษณ์Bangkok : Kasetsart University, 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMathematics Teacher / National Council of Teachers of Mathematics
ชื่อผู้แต่งNational council of teachers of mathematics
พิมพลักษณ์Reston, VA : National Council of Teachers of Mathematies, 2016-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
18
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMFU connexion : journal of humanities and social sciences.
พิมพลักษณ์Chiang Rai : Mae Fah Luang University, 2012-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องPlastic Focus.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องReseanch&Knowledge [Journal]
พิมพลักษณ์Mahasarakham : Mahasarakham University ; 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
21
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSawasdee
ชื่อผู้แต่งThai airways international
พิมพลักษณ์Bangkok : Thai Airways International, 2015-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
22
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
23
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTCDC Outlook : จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ = TCDC Outlook : Creative Economy Prospects
ชื่อผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกรีน รีเสิร์ช = Green Research
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฤษฎีกาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลป...
ชื่อผู้แต่งรองเดช ตั้งตระการพงษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQR82.L44 ร183ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าจุดตรึงร่วมของเซตนับได้ของการส่งนอนเซลล์แบบนอนเอ็กซ์แพนซีฟในปริภูมิบานาคโดยไม่ใช้เงื่อนไ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ มากชู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQA322.2 ป452ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
28
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค = A new viscosity a...
ชื่อผู้แต่งระเบียน วังคีรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
29
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ครรชิต ทะ...
ชื่อผู้แต่งครรชิต ทะกอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกK230 ค153ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด = Modifi...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ161dก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา