Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องChange into.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเชนจ์มีเดีย (ประเทศไทย), 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องความรู้สู่สังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดนตรี ปรีดิ์เปรม
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องทางสายไหมใหม่เชื่อมทั่วโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคเค คอมมูนิเคชั่น, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผู้จัดการรายวัน 360 องศา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการค้าชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารดนตรีและการแสดง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา