Found: 647  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายจราจรฉบับชาวบ้าน / รัชพล ศิริสาคร
ชื่อผู้แต่งรัชพล ศิริสาคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT3448 ร345ก 2560,343.094 ร345ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ศรีบุญโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
เลขเรียกKPT500 อ623 2560,346.07 อ255ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) /...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT1710 ส246 2560,347.077 ส832ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายให้ KID / พี่แป้ง
ชื่อผู้แต่งบุญสิตา ธรรมพานิชวงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560.
เลขเรียกKPT68 บ585 2560,340 พ791ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแป้น ตำบลคอแลน อำเภอบ...
ชื่อผู้แต่งศุทธินี หล้ามาชน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.89 ศ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร โสมณวัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 616.46 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตั้งจุดตรวจของตำรวจกับมุมมองและแนวทางการหลีกเลี่ยงของผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเมื่อเผชิ...
ชื่อผู้แต่งศิริญญา ลาน้ำเที่ยง
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 363.2 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาและความหมายทางสังคมในเพลงลูกทุ่งอีสานแนวสองแง่สองง่าม / วิทยานิพนธ์ ของ กุนทินี โคตรพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกุนทินี โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกส 495.917 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์กระต่าย / ธนะกุล วรรณประเสริฐ, นัยนา ชัยบุตร
ชื่อผู้แต่งธนะกุล วรรณประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQL812.R3 ธ36 2560,591.4 ธ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมตำแหน่งและความเร็วของเซอร์โวไฮดรอลิกส์ด้วยระบบ พี ไอ ดี และฟัซซีลอจิก / วิทยานิพนธ์ ของ เดช...
ชื่อผู้แต่งเดชฤทธิ์ มณีธรรม
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 629.8 ด82ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา