Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กำราบรักแม่ทัพเผด็จการ. เล่ม 1 / Yue Xia Jin Hu เขียน ; ห้องสมุด แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 เยว่เซี่ยจิงหู.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : บริษัท ห้องสมุดดอตคอม จำกัด, 2562 [2019]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAACN core curriculum for pediatric high acuity, progressive, and critical care nursing [text] / edit...
พิมพลักษณ์New York : Springer, 2019
เลขเรียกRJ370 A512A 2019,E 618.92 A111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNelson essentials of pediatrics [text] : interanational edition / Karen J. Marcdante, Robert M. Klie...
ชื่อผู้แต่งMarcdante, Karen j.
พิมพลักษณ์Philadelphia, PA : Elsevier, 2019
เลขเรียกE 618.92 M313N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ : รายงานการศึกษาวิจัย / ศูนย์บริกา...
เลขเรียกKPT4510 ร64 2562,364.134 ก499 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริภุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย / วินัย ...
ชื่อผู้แต่งวินัย พงศ์ศรีเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชน, 2562
เลขเรียกPL4202 ว63 2562,895.911 ว619ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผู้สูงอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกWY152 .ห464 2562 ล. 1,610.7365 ห321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา