Found: 1,016  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องWordPress สร้างหน้าร้านออนไลน์ [electronic resource] / เอกชัย วงษ์ศิริ ; บรรณาธิการ, ดอนธนะ : โค้...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย วงษ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
92
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องWORDPRESS สร้างและแก้ไข THEMES ด้วยตนเอง [computer file] / เอกชัย วงษ์ศิริ.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย วงษ์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
93
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องYAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง = YAOI : manga by women for women / ญาณาธร เจียรรัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งญาณาธร เจียรรัตนกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกPN56.E7 ญ63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
94
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [electronic resource] / ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
95
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านฉบับอักษรเบรลล์ [electronic resource]/ กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
96
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่น = PROCESS OF KLONG PUJA MAKING BY MASTER YAN SONGMUAE...
ชื่อผู้แต่งศิริ อเนกสิทธิสิน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกGN358 .ศ64 2558EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
97
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [electonic re...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พุทธโกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่่งชาติ (วช.), 2554
เลขเรียกHC445 ค153 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
98
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี = The commodification ofubonratcha...
ชื่อผู้แต่งกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกBQ4570 .ก43 2556EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
99
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยวผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ :...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล เวชวงค์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกDS570.ว8 ด52 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
100
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Community...
ชื่อผู้แต่งนิติธร ทองธีรกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกHM1211 .น63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
101
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ = Communication process to transform meaningsin...
ชื่อผู้แต่งบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกGT3278 .บ75 2553EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
102
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่ [electronic resource] = Krabi / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
103
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสการฟื้นฟูศาสนาอิสลามในมาเลเซียก่อนและหลังได้รับเอกราช = Islamic revivalism in Malaysia before a...
ชื่อผู้แต่งภัทรมน กาเหย็ม.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกBP161.2 .ภ63 2554EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
104
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระแสวัฒนธรรมจีนบาบ๋าในบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี ถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเ...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ ฐานะศิริพงศ์.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกDS570.จ6 อ43 2555EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
105
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร [electronic resource] = Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา