Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการศึกษางานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด [computer fi...
ชื่อผู้แต่งพรวิศิษฏ์ วรวรรณ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ [electronic resource] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2556
เลขเรียกDS588.N6 ท163 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องราชันผู้พลัดแผ่นดินเมื่อพม่าเสียเมือง/ Sudha Shah, เขียน ; สุภัตรา ภูมิประภาส, แปล.
ชื่อผู้แต่งซาห์, สุดาห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 24 ซม.
เลขเรียก923.1591 ซ29ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... [computer file] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2552-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง [computer file] : ประเภทปลา /...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี ภู่มุสิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล [computer file] : ฉบับวาจาจาวา / สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา