Found: 608  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมการเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
137
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา เรื่อง รูปทรง ชั้นประถมศึกษาปีที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
138
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา เรื่อง คู่หูคู่อ่านหรรษา ชั้นประถมศึกษาป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
139
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา เรื่อง การวาดภาพระบายสี [videorecording] /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา เรื่อง บ้านแสนสุข [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
141
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน= [electronic resource]Scสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
142
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โครงการในพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ [vid...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
143
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน= [electronic resource]Scกระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
144
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Video 3.0 [electronic resource] / ภูษิต ศัลกวิเศษ, สาทิตย์ อาลัยรัม...
ชื่อผู้แต่งภูษิต ศัลกวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท Infratech Consultant จำกัด, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
145
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตัดต่อวีดีโอด้วย Vegas video 5.0 [electronic resource] / ภูษิต ศัลกวิเศษ ; วนากร ศรีจุดานุ
ชื่อผู้แต่งภูษิต ศัลกวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟราเทค คอนซัลแตนท์, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
146
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 6.5 [electronic resource] / ธเนศ ดวงพัตรา, ภูษิต ศัลกวิเศษ
ชื่อผู้แต่งธเนศ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท Infratech Consultant จำกัด, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตัดต่อและปรับแต่งเสียงด้วย Sound Forge แบบมืออาชีพ [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : DiD International, c2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
148
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการถอดอักษรไทย (พยัญชนะ) เป็นอักษรโรมัน [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
149
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการถอดอักษรไทย (สระ) เป็นอักษรโรมัน [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
150
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการทำ Menu DVD แบบซับซ้อน [electronic resource] / ภูษิต ศัลกวิเศษ
ชื่อผู้แต่งภูษิต ศัลกวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท Infratech Consultant จำกัด, [254?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา