Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) กรุงเทพมหานคร [electronic res...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2548 .
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) ภาคกลาง [electronic resource]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา