Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องDo's and don'ts [electronic resource] / หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ : จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้า...
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2557?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ [electronic resource] / หัวหน้าโคร...
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2557?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องระบบบริหารราชการของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ [electronic resource] / หัวหน้าโครงการ, จิรประภา อัคร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2557?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน [electronic resource] : ตามโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราชและบรมราชินีนาถ [electronic resource] /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา