Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องหูฟัง22.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
242
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องหูฟัง23.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
243
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องอ่านอังกฤษให้เข้าใจ วันที่ 1-6 แผ่น 3-4[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
244
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเก่งจีน 30 ชม [soudrecording] / สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม, 2552.
เลขเรียกPL1121.T5 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
245
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ AutoCAD 2012 ฉบับสมบูรณ์[แผ่นวีดิทัศน์]/ ชัชวาล ศุภเกษม.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
246
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์[แผ่นวีดิทัศน์]/ ชัชวาล ศุภเกษม.
ชื่อผู้แต่งชัชวาล ศุภเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
247
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ก.พ.ร., 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
248
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ Internet [แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
249
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเตรียมตัวก่อนตาย [sound recording]/ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเพื่อนคุณธรรม, [2555?].
เลขเรียกBQ4138.T5 พ418ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
250
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด 1-5[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพ, 254-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
251
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์ ตอนพิเศษ ตามรอยพระราชา/กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา[แผ่นวีดิทัศน์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
252
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงกษัตริย์แห่งประชาธิปไตย [soundrecording] / โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ; 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
253
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงของเธอ [soud recoding]/ เอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ ; บรรณาธิการ วิภว์ บูรพาเดชะ.
ชื่อผู้แต่งเอิ้น-พิยะดา หาชัยภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
254
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงตับมโหรีของเก่า [soundrecording] : ทรงพระกรุงณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเสียงเพื่ออนุรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
255
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงประกอบหน่วยการสอนในแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลศึกษา [เทปบันทึกเสียง]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เค.วี.ซี, [252-]
เลขเรียกM1990 พ919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา