Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา หลักการใช้และการตีความกฎหมาย วันที่ 7 มิถุนายน 2555 [Audio recording] ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
182
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 10 มกราคม 2556 [Audio recording] / อาจาร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
183
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 [Audio recording] / อา...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
184
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 [Audio recording] / อา...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
185
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 17 มกราคม 2556 [Audio recording] / อาจาร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
186
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 24 มกราคม 2556 [Audio recording] / อาจาร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
187
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 31 มกราคม 2556 [Audio recording] / อาจาร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
188
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงการเรียนการสอนวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 [Audio recording] / อาจ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
189
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกเสียงอธิการบดีพบนักศึกษาและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีนักศึกษาคณะนิติศาสต...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
190
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบันทึกไว้ในดวงใจ [soundrecording] / บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
191
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบาปที่สุดของบาป [Sound Recording]= เป็นสุดยอดแห่งมลทินทั้งหลายนั่นคือ อวิชา หรือความไม่รู้ นั่นเอง/ ...
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา: สำนักปฎิบัติธรรม, มปป.
เลขเรียกBQ4138.T5 พ418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
192
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องประทีปส่องธรรม [sound recording]/ พระปราโมทย์ ปาโมชโช, เสียงอ่านโดย พระกฤช นิมมโล.
ชื่อผู้แต่งพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมดวงตาเห็นธรรม ไดมอนด์ ควีน, [2555?].
เลขเรียกBQ4165 พ346
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
193
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องประวัติพระพุทธรูปทองคำ [แผ่นวีดิทัศน์].พระครูวิสุทธิสุตคุณ.(สายชล สุภาจาโร).
ชื่อผู้แต่งพระครูวิสุทธิสุตคุณ.(สายชล สุภาจาโร).
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
194
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองราก...
ชื่อผู้แต่งศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา