Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องประสิทธิผลการฆ่าเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสของสารสกัดหยาบพรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองราก...
ชื่อผู้แต่งศศิวรรณ เพ็งชุ่ม.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
18
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพระพุทธกิจ [sound recording] / มูลนิธิอุทยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิอุทยานธรรม, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
19
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง จังหวั...
ชื่อผู้แต่งอุกฤษฏ์ นาเมืองรักษ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องรวมฮิต 17 ปี พลพล คนเดิม [Sound recording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก782.48 ร154 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องอานุภาพกรรม [sound recording] / มูลนิธิอุทยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิอุทยานธรรม, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
22
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงบรรเลงเปียโนต้นไม้ของพ่อ [sound recording] / จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
23
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพระราชินีในดวงใจ [sound recording] = My Queen / ผู้จัดทำ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ร่วม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา