Found: 1,527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,441
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแก่นพระพุทธศาสนา [Cassette Tape] / ธรรมสภา
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา
พิมพลักษณ์2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,442
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแคน [sound recording] = Khan / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกMT683 ค83 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,443
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแคน [sound recording] = Khan / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1,444
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแดร๊กคูล่าผู้น่ารัก [music] / บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981) จำกัด, 2543.
เลขเรียกCDW00234 ท7ด 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,445
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแดร๊กคูล่าผู้น่ารัก [sound recording] / บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมโทรแผ่นเสียง-เทป (1981), 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,446
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแตรวง วงโยธวาฑิต เพลงมาร์ช [sound recording] / บริษัทวัสดุการศึกษา
ชื่อผู้แต่งบริษัทวัสดุการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,447
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแต่ช้าแต่ [soundrecording] : เพลงปลอบลูกน้อยให้อารมณ์ดี / รวบรวม พวงทิพย์ ศิลาสานต์ ; ภาพ อริญชย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พาส แอท คิดส์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,448
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแถบบันทึกเสียงสำหรับฝึกออกเสียงภาษาไทย [sound recording] / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,449
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแทนหัวใจ...ให้พ่อ [music].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,450
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวการปฎิบัติธรรม [sound recording] / พระธรรมคำสอน หลวงพ่อชา สุภัทโท.
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อชา สุภัทโท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,451
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง = Advanced quantitative and qualitative r...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1,452
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติธรรม [sound recording] / หลวงพ่อชา สุภัทโท
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อชา สุภัทโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,453
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ [sound recording] / บริษัทวัสดุการศึกษา
ชื่อผู้แต่งบริษัทวัสดุการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,454
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงาน [sound recording]/ สโมสรนักขาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสร, [2530?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,455
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนะแนวการศึกษา [เทปบันทึกเสียง] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา