Found: 1,507  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,411
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงหนังสือเรื่อง สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม [sound recording] / ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สงฆทานธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ4570.A3 ส82 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,412
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสียงอ่านซีดีธรรมะ เรื่อง คิดให้เป็น เดี๋ยวเห็นเอง [sound recording] : กลวิธีคลายทุกข์แบบฉับพลัน /...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : อาศรมมาตา, 2559.
เลขเรียกBQ5375 ส82 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,413
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสื่อมเพราะอะไร อบรมพระภิกษุ สามเณร [sound recording] / พระอาจารย์ ชา สุภัทโท
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ ชา สุภัทโท
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,414
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเหนือเวทนา [sound recording] / หลวงพ่อชา สุภัทโท
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อชา สุภัทโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,415
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเห่เรือหลวง ขับเสภา พากย์โขน [sound recording] = Boat song / อำนวยเพลงโดย เสรี หวังในธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,416
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอบ วิชา จุลชีววิทยาทางการเกษตร รายวิชา 1101 356 = Agricultural microbiology / ชริดา ...
ชื่อผู้แต่งชริดา ปุกหุต.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,417
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเอิร์น [sound recording] / อาร์เอสโปรโมชั่น 1992.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาร์เอสโปรโมชั่น 1992, [253?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,418
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแกงส้ม ทเวนตี้ โฟร์ เซเว่น [Sound recording] Kangsom 24.7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ [จัดจำหน่าย], 2556.
เลขเรียก782.48 ก919 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
1,419
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแกรมมี่ ซูเปอร์สตาร์ โปรเจ็คท์ อัสนี-วสันต์ 1 [sound recording] / อัสนี โชติกุลและวสันต์ โชติกุล, ขั...
ชื่อผู้แต่งอัสนี โชติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,420
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแกรมมี่ ซูเปอร์สตาร์ โปรเจ็คท์ อัสนี-วสันต์ 2 [sound recording] / อัสนี โชติกุลและวสันต์ โชติกุล, ขั...
ชื่อผู้แต่งอัสนี โชติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,421
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแกรมมี่ ซูเปอร์สตาร์ โปรเจ็คท์ อัสนี-วสันต์ 3 [sound recording] / อัสนี โชติกุลและวสันต์ โชติกุล, ขั...
ชื่อผู้แต่งอัสนี โชติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,422
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแกรมมี่ โกลด์ซีรี่ส์ สุนทราภรณ์ [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,423
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแก่นพระพุทธศาสนา [Cassette Tape] / ธรรมสภา
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา
พิมพลักษณ์2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,424
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแคน [sound recording] = Khan / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกMT683 ค83 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,425
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแคน [sound recording] = Khan / โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา