Found: 1,507  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1,336
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงพื้นบ้านเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย [soundrecording] / โดยเยาวชนผู้ชนะการประกวดร้องเพลง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1,337
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงรองเง็งเกาะลันตา [Audio CD] / ศูนย์ศึกษาและสืบสานรองเง็ง
ชื่อผู้แต่งศูนย์ศึกษาและสืบสานรองเง็ง
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,338
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงราชภัฏสงขลา [Cassette Tape] / สถาบันราชภัฏสงขลา
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสงขลา
พิมพลักษณ์2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,341
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสถาบัน [sound recording] : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,342
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสวัสดีปีใหม่ [sound recording]
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,343
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสารถี 1 [sound recording] = Thai music sa ra thi / อำนวยเพลงโดย เสรี หวังในธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,344
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสารถี 2 [sound recording] = Thai music sa ra thi / อำนวยเพลงโดย เสรี หวังในธรรม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โอเชี่ยน มีเดีย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,345
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสำคัญ [Audio CD] / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,346
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสำคัญของแผ่นดิน [sound recording] / จัดทำโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546.
เลขเรียกML345.T5 พ74 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,347
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสำคัญของแผ่นดิน [Audio CD] / บริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท เสริมวิทย์ บิซเน็ส
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1,348
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสำคัญของแผ่นดิน [sound recording]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ป. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
1,349
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงสู้ภัยเศรษฐกิจ [sound recording] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1,350
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเพลงส่งเสริมคุณธรรมชุด แสงธรรมนำทางชีวิต [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา