Found: 11,844  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่สังคม / สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 เคล็ดลับสู่การขอทุนเรียนนอก / พลรพี ทุมมาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งพลรพี ทุมมาพันธ์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ: ไอเดียบ๊อกช์, 2563.
เลขเรียกLB2338 พ442 2563,370.116 พ443ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์ / ดำรงค์ พิณคุณ
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ พิณคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2557.
เลขเรียกHF5415.1255 ด493 2557,658.827 ด493ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ความคิดเปลี่ยนมนุษยชาติ = The world''s greatest idea : the fifty greatest ideas that have change...
ชื่อผู้แต่งฟาร์นดอน, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559.
เลขเรียกB398.I3 ฟ344,153.42 ฟ343ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คุณแม่ผู้นำสร้างองค์กรดี / เซแลกเค้าสกี้, โม.
ชื่อผู้แต่งเซแลกเค้าสกี้, โม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ.
เลขเรียก658.4029 ซห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานไทย / ธนากิต เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธนากิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539.
เลขเรียกGR312 .ธ34 2539,398.2 ธ36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เขตฯห้วยขาแข้ง ประวัติศาสตร์สู่อนาคต / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.
ชื่อผู้แต่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง, 2019.
เลขเรียกQL 84.5.T5 .H82,333.95416 ก278ห 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งความผูกพัน กายภาพบำบัด มหิดล / มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, [2559].
เลขเรียก615.82 ม192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธี จัดการคน จัดการใจ ในที่ทำงาน = Kagayakanai ganbaranai hanashi wo kikanai hataraku onna no sh...
ชื่อผู้แต่งฟุกะซะวะ, มะกิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557.
เลขเรียกBF637 ฟ511 2557,158.7 ฟ499ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 วิธีสร้างแรงจูงใจให้อยากไปทำงานทุกวัน / ยามา.
ชื่อผู้แต่งยามา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2551.
เลขเรียก158.7 ย262ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สิ่งประดิษฐ์พลิกโลก = 50 inventions that shaped the modern economy / Tim Harford, เขียน ; ธนกร นำ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ฟอร์ด, ทิม, ค.ศ. 1973-, ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.
เลขเรียกT15 .ฮ64 2563,609 ฮ359ห 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สุดยอดพัฒนาชีวิต / โดย ทอม บัทเลอร์-โบว์ดอน ; แปลและเรียบเรียงโดย พรรณี ชูจิรวงศ์...[และคนอื่น ๆ...
ชื่อผู้แต่งบัทเลอร์-โบว์ดอน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 2548
เลขเรียกBF632.5 บ63,150.131 บ63ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 เมนูอาหารไทย ทำง่าย อร่อยครบรส/ สุปราณี แพรศิริ.
ชื่อผู้แต่งสุปราณี แพรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 255-
เลขเรียก641.593 ส347ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา