Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 [videorecording] : การประชุมวิชาการระดับชาติ 17-18 มีนาคม 2554 ณ...
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2554 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLG395.B334 ศ2498 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ฉบับบทภาพยนตร์ / เจ.เค. โรว์ลิ่ง, เขียน ; พลอย โจนส์, แปล
ชื่อผู้แต่งโรว์ลิ่ง, เจ.เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ , 2560
เลขเรียกPR6068.O93 ร9ส 2560,ย 808.0683 ร877ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
18
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหนีไปเสียจากบ้าน / โดมร ศุขปรีชา.
ชื่อผู้แต่งโดมร ศุขปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงงเทพฯ : แซลมอล , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,895.914 ต86ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
19
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหลักการกำหนดนโยบายของรัฐ / วรเดช จันทรศร.
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกH97 .ว48 2558,350.003 ว197ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเมื่อฉันลืมตาแล้วโลกเปลี่ยนไป / จีรวุฒ เขียวมณี.
ชื่อผู้แต่งจีรวุฒ เขียวมณี.
พิมพลักษณ์Her Publishing , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์,158 พ376ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
22
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องในตาคู่นั้น / เอดูอาร์โด ซาเชรี.
ชื่อผู้แต่งเอดูอาร์โด ซาเชรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2558.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา